Y broblem gyda balŵns

Y broblem gyda balŵns

Brian Yurasits

Peidiwch â gadael i fynd!

Efallai eich bod wedi gweld rhywun yn rhyddhau balŵn, neu hyd yn oed wedi gwneud un eich hun. Gall gwylio cannoedd o falŵns yn codi gyda'i gilydd i'r awyr fod yn drawiadol yn sicr, ond gadewch inni gymryd munud i feddwl am yr hyn sy'n digwydd pan fyddant yn arnofio i'r pellter.

Problem yn codi

Pan fydd balŵn yn codi'n ddigon uchel, mae'r pwysedd aer isel yn yr atmosffer yn achosi iddo byrstio. Os yw'n mynd yn ddigon uchel ac yn ddigon oer, gall chwalu'n filoedd o ddarnau bach a chwympo i'r ddaear.

Mae dau brif fath o falŵns ac mae'r ddau yn ddrwg iawn i'n bywyd gwyllt. Mae rhai wedi'u gwneud o latecs (wedi'u gwneud o sudd coeden gwm) a gellir eu labelu fel bioddiraddadwy. Fodd bynnag, er eu bod yn chwalu, gallant ddal i gymryd hyd at flwyddyn. Mae balŵns ffoil (dyma'r rhai sgleiniog y gellir eu gwneud yn siapiau) yn cymryd hyd yn oed yn hirach i chwalu wrth iddynt gael eu gwneud o haen denau o ffoil wedi'i wehyddu'n neilon.

O bob rhyddhad balŵn, nid yw cannoedd o falŵns yn mynd yn uchel iawn ac yn arnofio yn ôl i'r ddaear yn dal i fod yn chwyddedig.

dead seabird

Photo by Wildlife Gadgetman

Mae'r rhain yn broblem hyd yn oed yn fwy i fywyd morol, yn enwedig anifeiliaid mwy fel crwbanod sy'n gallu eu camgymryd am slefrod môr (eu prif ffynhonnell fwyd) neu ar gyfer adar y môr sy'n meddwl ei fod yn fyrbryd blasus yn arnofio ar yr wyneb. Gall y darnau mawr hyn o rwber fynd yn sownd ym mherfedd yr anifail ac achosi iddo lwgu. A hyd yn oed hynny i gyd dim ond y balŵns! Beth am y llinyn? Yn aml, deunydd plastig yw hwn nad yw'n torri i lawr ac sy'n gallu clymu, neu hyd yn oed dagu anifeiliaid.

Felly mae rhyddhau balŵn yn syniad gwael; beth am Llusernau Tsieineaidd?

Bu llwyth o straeon am danau gan y llusernau hyn; rhoi cnydau ffermwyr ar dân neu roi anifeiliaid ar dân! Hyd yn oed yn peryglu gwasanaethau achub arfordirol sy'n credu bod y goleuadau arnofiol hyn yn fflamau trallod gan rywun sy'n ei chael hi'n anodd ar y môr ac a aeth ati i helpu rhywun nad yw yno. Nid yw'n syniad da gadael i bethau arnofio i ffwrdd ar y gwynt oherwydd nad ydych chi'n gwybod ble mae'n mynd i lanio.

 

Beth allwch chi ei ddefnyddio yn lle balŵns? 

  • Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad er cof, yn lle gadael i bethau fynd, beth am blannu coeden neu ardd? Ni fydd drosodd mor gyflym, bydd yn para am flynyddoedd a blynyddoedd fel atgoffa rhywun arbennig, ac ni chostiodd y ddaear.
  • Os ydych chi ar ôl dathliad gwyllt, a ydych chi wedi ystyried gwneud bomiau hadau? Gallwch chi a'ch gwesteion gael amser gwych yn eu taflu o gwmpas. Gallwch hyd yn oed eu gwneud â hadau blodau gwyllt i blannu dôl.
  • Os ydych chi'n taflu parti, beth am wneud eich baneri eich hun? Mae hwn yn syniad hynod o hwyl a chrefftus a gall ddod â lliw i unrhyw ddigwyddiad. Beth am fynd â hen ddillad a deunyddiau hynod eco-gyfeillgar ac uwchraddio i mewn i fflagiau!
  • Os ydych chi eisiau gadael bethau i fynd, beth am wneud swigod gwych? Clymwch un darn hir, ac un darn byr o linyn ar ddwy ffon, ei daflu mewn twb o gymysgedd sebon (eco-gyfeillgar) a gwyliwch y swigod gwych hynny yn arnofio yn uchel i'r awyr.