Gwobrau

Gwobrau

WildNet - Emma Bradshaw

Byddwch yn enillydd gwobr!

Beth am ennill gwobrau wrth i chi gwblhau gweithgareddau a heriau bywyd gwyllt? Byddwch chi'n cael dysgu, creu a phrofi pethau newydd! Pan fyddwch yn cwblhau gwobr, byddwch yn derbyn tystysgrif!

Hog

Gwobr Draenog

Mae Gwobr Draenog Gwyllt! yn ffordd syml a hwyliog o ennill gwobr wrth archwilio natur mewn gwahanol ffyrdd. Cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Natur i ddechrau. Yn fuan, byddwch chi'n gallu gwneud cais am eich gwobr draenog ar y wefan hon hefyd - felly gwyliwch y gofod hwn!

Kestrel award wildlife watch

Gwobr Cudyll Coch

Os ydych chi'n aelod o Gwyllt! ac yn dros wyth oed, gallwch chi gymryd rhan yng Ngwobr y Cudyll Coch. Mae pedair her bywyd gwyllt i Wobr y Cudyll Coch:

  1. Ei greu!
  2. Ei wneud!
  3. Ei recordio!
  4. Gweiddi amdano!

Ar ôl i chi gwblhau’r pedair her byddwch yn derbyn tystysgrif a bathodyn. Cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Natur leol i ddarganfod mwy a dechrau arni!

Nature ranger award

Gwobr y Ceidwad Natur

Dyma'r wobr Gwyllt! ar y lefel uchaf. Gallwch chi gymryd rhan ynddo ar ôl i chi gwblhau Gwobr Cudyll Coch. I gwblhau'r Wobr Ceidwad Natur mae angen i chi astudio pwnc bywyd gwyllt neu gadwraeth o'ch dewis a chynhyrchu adroddiad i'ch Ymddiriedolaeth Natur leol ei asesu. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn tystysgrif wedi'i llofnodi gan Chris Packham, bathodyn, sôn yn y cylchgrawn Gwyllt! a gwobr arbennig! Cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Natur leol i ddechrau.