Y rhywogaeth ryfeddaf yn y DU

Y rhywogaeth ryfeddaf yn y DU

Emperor moth by Vaughn Matthews

Ydych chi erioed wedi gweld abwydyn blewog?

O fwydod blewog sy'n byw yn y môr i'r adar pig mwyaf y gallwch chi eu dychmygu, mae'r creaduriaid hynod ddiddorol hyn i gyd yn byw yn y DU...

Sea mouse

Sea mouse by Paul Naylor

Llygoden y môr
Math o abwydyn yw'r creadur blewog hwn! Ond, yn mwy rhyfedd... mae ei flew yn llwyd ond mae'r ymylon yn sgleiniog glas, gwyrdd ac aur. Waw! Efallai y bydd yn edrych yn ddiniwed, ond mae llygoden y môr yn ysglyfaethwr. Mae'n hela crancod bach a mwydod eraill sy'n byw ar wely'r môr.

Spoonbill

Spoonbill by Bertie Gregory/2020VISION

Llwybig
Efallai bod gan yr aderyn rhyfedd hwn edrychiad rhyfedd iawn, ond mae am reswm da. Maent yn siglo eu pigau o ochr i ochr trwy ddŵr bas i ddod o hyd i'w hysglyfaeth. Mae'r big yn canfod dirgryniadau bach y mae'r ysglyfaeth yn eu gwneud ac yna mae'r bil llwy yn deffro. Maen nhw'n bwyta chwilod, mwydod, pysgod bach a brogaod!

Emperor moth

Emperor moth by Vaughn Matthews

Ymerawdwyr
Mae’r gwyfyn cŵl hwn wedi gwneud y rhestr oherwydd ei ‘llygaid’. Na, nid ei lygaid go iawn, y rhai ffug ar ei adenydd! Gelwir y rhain yn fannau llygaid ac credir eu bod wedi esblygu i wneud i'r gwyfyn edrych fel anifail mwy. Trwy hynny, mae'n gwneud ysglyfaethwyr yn llai tebygol o ymosod arnyn nhw.

Barn owls

Essex Wildlife Trust

Tylluan wen
Efallai y bydd yn syndod ichi weld yr aderyn hardd hwn yma. Ond ydych chi wedi gweld cywion tylluan wen? Mae'r babanod rhyfedd hyn yn edrych yn debycach i ddeinosoriaid blewog na thylluanod gwynion! Fe'u gelwir yn 'owlets' ac mae eu gwallt rhyfedd yn ei wneud yw oherwydd eu bod wedi'u gorchuddio â rhywbeth o'r enw ‘down’.

Devil's coach horse

Devil's coach horse by Paul Richards

Devil’s coach horse
Mae'r chwilen hon yn edrych yn eithaf ffyrnig, ac mae yn! Mae'n hela infertebratau eraill a gall symud yn gyflym iawn pan fydd eisiau. Gall hefyd gyrlio'i gynffon, yn union fel y mae sgorpion yn ei wneud. Nid ydyn nhw'n wenwynig, ond maen nhw'n gallu rhoi brathiad cas, felly mae'n well peidio â cheisio codi un os ydych chi'n gweld un.