Ffotograffiaeth bywyd gwyllt

Ffotograffiaeth bywyd gwyllt

Ross Hoddinott/2020VISION

Awgrymiadau gorau

Nid oes angen camera ffansi arnoch i dynnu lluniau gwych o fywyd gwyllt, weithiau gall llun ar y ffôn fod ddwywaith cystal. Dyma ein cynghorion gorau ar dynnu lluniau anhygoel!

Urban fox

Fox by Jamie Hall

Defynyddio ongl wahanol

Ffordd hawdd iawn o wneud hyn yw tynnu'ch lluniau ar ongl wahanol. Ceisiwch ddod yn agosach at y ddaear a chael rhywfaint o laswellt neu gerrig mân yng ngwaelod y llun. Bydd yn gwneud i'r llun edrych yn fwy diddorol oherwydd nad yw'r rhan fwyaf o bobl wedi arfer gweld golygfa braf/adeilad/eu ffrindiau o'r llawr!

landscape

Scottish landscape by  Niall Benvie/2020VISION

Chwarae gyda lliwiau

Ffordd arall o wneud i'ch lluniau edrych yn ddiddorol yw mynd â nhw gan ddefnyddio gwahanol ddulliau lliw neu ychwanegu hidlwyr lliw wrth eu golygu. Gall lluniau du a gwyn greu cyferbyniadau syfrdanol ...stwff cŵl iawn.

picnic

Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Cewid y ffocws

Os ydych chi'n tynnu llun ar eich ffôn gallwch ddefnyddio'ch bys i ddal i lawr yr ardal yn y ddelwedd rydych chi am ganolbwyntio arni. Mae hyn yn golygu y bydd y cefndir yn cymylu. Mae hyn yn ddefnyddiol pan rydych chi'n tynnu lluniau pethau bach fel pryfed!

Mallard with ducklings

Mallard with ducklings by Gillian Day

Rhowch les yr anifail yn gyntaf bob amser
  • Peidiwch â mynd yn rhy agos - Mae anifeiliaid yn debygol o ddod dan straen a chynhyrfu os ewch yn rhy agos at eu cartref. Efallai y byddant hyd yn oed yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i adael eu lleoliad. Bydd yr ifanc sydd wedi'i adael yn marw.
  • Byddwch yn ofalus lle rydych chi'n troedio - Cadwch at lwybrau neu draciau. Bydd hyn yn golygu eich bod yn llai tebygol o niweidio cynefin neu darfu ar fywyd gwyllt bregus.
  • Rhywogaethau gwarchodedig - Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod statws gwarchodedig rhywogaeth rydych chi'n tynnu llun ohoni. Mae tynnu lluniau rhai rhywogaethau yn ystod y tymor bridio yn anghyfreithlon.
  • Peidiwch â defnyddio darlithiau tâp - Gall chwarae galwadau i adar, yn enwedig ar nyth, amharu ar eu hymddygiad naturiol a rhoi cywion mewn perygl.