Yn dy gymdogaeth

Yn dy gymdogaeth

Woodland Trust / Niall Benvie

Natur Ryfedd

Ble bynnag wyt ti’n byw, mae cymaint o greaduriaid rhyfedd a rhyfeddol i’w darganfod. Tybed be fedri di ei ddarganfod gyda 30 Diwrnod Gwyllt – gwneud un peth gwyllt bob dydd yn ystod mis Mehefin!

Starling perched at a feeder, The Wildlife Trusts

© Ian Rose

Drudwen

Wyt ti wedi clywed synau rhyfedd tu allan i dy ffenest di? Mae’r adar hardd sgleiniog yma’n gwneud pob math o sŵn clicio, chwibanu a ratlo rhyfedd. Maen nhw’n gallu copïo synau hyd yn oed, gan gynnwys adar eraill, ffonau a larwm car.

Gwylan y penwaig

Dydi gwylanod ddim yn dibynnu ar wagu biniau am fwyd - mae ganddyn nhw ddigon o driciau eraill. Mae gwylanod y penwaig yn dawnsio am eu cinio yn aml iawn, gan stampio eu traed yn gyflym ar laswellt. Mae’r dirgrynu’n swnio’n debyg i law yn syrthio ac mae hyn yn gwneud i’r pryfed genwair ddod i’r wyneb!           

Puss moth caterpillar

Puss moth caterpillar ©Vaughn Matthews

Lindysyn             

Mae lindys yn rhyfedd mewn cymaint o ffyrdd anhygoel. Mae ganddyn nhw fwy na 4,000 o gyhyrau yn eu corff ac maen nhw’n tyfu i 10,000 gwaith eu pwysau deor mewn dim ond ychydig o wythnosau! Wedyn maen nhw’n tyfu adenydd ac yn dysgu hedfan!      

Pryf sgorpion

Mae gan y pryf rhyfedd yr olwg yma, sydd i’w weld mewn parciau a gerddi, syniad rhyfedd am ramant. Mae benyw yn debygol o ladd gwryw, felly er mwyn ceisio ei chael yn ffrind, mae’r gwryw yn rhoi anrheg iddi – dafn o’i boer. Gwell na siocled! 

Common frog

Richard Burkmar

Llyffant cyffredin

Mae llyffantod yn cau eu llygaid yn aml wrth fwyta. Efallai ei fod yn edrych fel eu bod nhw’n mwynhau pryf blasus ond a dweud y gwir maen nhw’n defnyddio peli eu llygaid i’w helpu i lyncu’r pryf! Mae’r llygaid yn symud yn ôl i’r pen i helpu i wthio bwyd i lawr gwddw’r llyffant.

Gwenynbryf

Mae gwenynbryfed ifanc yn byw mewn nythod gwenyn gan fwydo ar larfa gwenyn. Dydi gwenynbryfed benyw ddim yn gallu mynd i mewn i’r nyth i ddodwy eu hwyau felly maen nhw’n hofran ger y fynedfa ac yn taflu’r wyau i mewn. Maen nhw’n gallu dodwy miloedd o wyau y dydd. 

Bumblebee

Janet Packham - Janet Packham Photography

Cacynen         

Efallai nad ydi traed drewllyd yn beth rhyfedd neu anghyffredin ond mae cacwn yn mynd â hynny i lefel uwch. Wrth lanio ar flodyn, maen nhw’n gadael olion traed drewllyd ar eu hôl. Wedyn mae cacwn eraill yn gallu defnyddio’r arogl i ddweud pwy sydd wedi bod ar y blodyn o’u blaen.