Adnabod olion troed yn yr eira

Adnabod olion troed yn yr eira

Deer track in snow by Amy Lewis

Brrrrr!

Mae eira yn berffaith ar gyfer darganfod pa anifeiliaid cyfrinachol a allai fod yn byw gerllaw. Trwy edrych yn fanwl ar olion traed a llwybrau gallwch chi ddweud pwy yw pwy, ble maen nhw'n mynd a hyd yn oed beth y gallen nhw fod yn ei wneud. Dyma ychydig o'r printiau eira y byddech chi'n eu gweld y gaeaf hwn.

Cat snow prints

Amy Lewis 

deer snow prints

Amy Lewis

Dog snow prints

Amy Lewis

Otter snow prints

Chris Matcham

Pheasant snow print

Amy Lewis

Rabbit snow prints

Amy Lewis

Water bird snow print

David Ireland

Archiwilio mwy