Adnabod cnocell y coed yn y DU

Adnabod cnocell y coed yn y DU

Great spotted woodpecker by Sam Hockaday

Rholio drwm os gwelwch yn dda...

Yn gynnar yn y gwanwyn mae cnocell y coed yn rhygnu eu biliau yn erbyn boncyff coeden drosodd a throsodd. Gelwir hyn yn ‘ddrymio’. Mae cnocell y coed yn drymio am yr un rhesymau ag y mae adar eraill yn canu - i nodi eu tiriogaeth ac i ddenu cymar. Mae yna dair rhywogaeth o gnocell y coed Prydain ac mae gan bob un eu doniau unigryw a diddorol eu hunain.

 

woodpeckers

Woodpeckers by Corinne Welch

Cnocell werdd
Gyda'i blu lliw llachar, mae'r gnocell werdd yn edrych ychydig yn debyg i barot mawr. Dyma ein rhywogaeth fwyaf, ond prin erioed y drymiau (ac, a bod yn onest, mae'n swnio ychydig yn wefreiddiol pan mae'n gwneud!). Yn lle hynny, mae cnocell werdd yn cyfathrebu â galwad uchel sy’n swnio fel chwerthin gwallgof ac a elwir yn ‘yaffle’.

Cnocell Fraith Fwyaf
Mae'r gnocell fraith fwyaf yn ddu a gwyn, gyda chlytiau ysgwydd gwyn a choch o dan y gynffon. Mae gan wrywod ddarn coch yng nghefn y pen. Smotiau gwych (fel y mae gwylwyr adar yn eu galw) yw ein cnocell y coed mwyaf cyffredin a'r drymwyr gorau mewn ffordd bell. Maent yn curo eu pig yn erbyn canghennau gwag neu foncyffion coed ar 40 trawiad trawiadol yr eiliad (ceisiwch ddrymio'ch bysedd ar y cyflymder hwnnw).

Lesser spotted woodpecker

Lesser spotted woodpecker by Corinne Welch

Cnocell fraith leiaf
Dyma gnocell y coed lleiaf Prydain o bell ffordd - prin ei fod yn fwy na bras! Mae gwrywod yn ddu a gwyn, gyda chap coron coch, ac mae benywod yn ddu a gwyn plaen. Mae gan y ddau ysgol wen nodedig sy'n nodi eu cefn du. Dyma ein prinnaf hefyd a dim ond yng Nghymru a Lloegr y mae'n byw. Gwrandewch am eu hunawdau drwm yn y gwanwyn - efallai eu bod yn dawelach na'r smotyn gwych, ond maen nhw'n para'n hirach.