Dod yn aelod

Ymunwch!

Mae rhai Ymddiriedolaethau Natur yn cynnig aelodaeth Wildlife Watch yn annibynnol tra bod eraill yn ei gynnwys yn eu cynnig yn ei aelodaeth teulu. 

Dewch o hyd i'ch Ymddiriedolaeth Natur lleol i ymuno

Watch pack

Trwy ymuno â'n cymuned o aelodau teulu'r Ymddiriedolaeth Natur, byddwch yn derbyn pecyn cychwynnol gwych "Wildlife Watch" i blant, gan gynnwys:

  • Llawlyfr 60 tudalen, yn llawn dop o bethau i'w gwneud yn eich gardd eich hun neu mewn lleoedd gwyllt lleol
  • Posteri bywyd gwyllt anhygoel
  • Cylchgrawn yn llawn gweithgareddau, cwisiau a ffeithiau hynod ddiddorol
  • Sticeri bywyd gwyllt a bathodyn i ddangos eich bod wedi ymuno â'r clwb!

Penny Dixie

Trwy gydol y flwyddyn, bydd eich teulu’n derbyn copïau rheolaidd o gylchgrawn aelodaeth eich Ymddiriedolaeth Natur lleol, y cylchgrawn Wildlife Watch i blant a dyddiadur digwyddiadau lleol sy’n llawn pethau sy’n digwydd yn agos atoch chi!