Gwanwyn

Gwanwyn

Gillian Day

Mawrth, Ebrill a Mai

Mae gwanwyn fel arfer yn ddechrau yn mis Mawrth ac mae 21ain o Fawrth yn Cyhydnos y Gwanwyn; y dyddiad y mae dydd a nos yr un hyd. Mae'r tymor hwn yn amser o ddyddiau'n mynd yn hirach ac mae heulwen y gwanwyn yn dod â thwf a gwyrddni. Mae cân adar yn cyrraedd uchafbwynt ac mae llawer o flodau yn ymddangos, yn eu tro yn denu pryfed gan gynnwys gwenyn a gloÿnnod byw.

 

DYMA PUM PETH I CHWILIO AM YN Y GWANWYN

Mae'r gwanwyn yn amser pan mae popeth yn tyfu ac yn byrstio i fywyd. Mae adar yn canu, mae dail yn datblygu, mae gloÿnnod byw yn dechrau cael eu gweld ac mae mamaliaid yn dechrau deffro o'u cwsg gaeaf.

Pethau i'w gweld a'u gwneud