Hydref

Hydref

Hedgehog by Tom Marshall

Medi, Hydref a Tachwedd

Yn ystod yr hydref mae'r dyddiau'n prysur fyrhau ac mae'r haul yn dod yn is yn yr awyr. Mae cyhydnos yr hydref, pan fydd y dydd a'r nos yr un hyd, ar 23 Medi. Yn aml mae machlud haul ysblennydd yn yr hydref, gall y sêr ymddangos yn fwy disglair yn y nos, ac ar rai boreau mae niwl yn hongian dros gaeau a pharciau. Mae hwn yn gyfnod o ddigonedd natur, gyda chynhaeaf gwrych hyfryd o fwyar duon, bochau cochion, afalau surion, cnau cyll a hadau. Mae llawer o rywogaethau bywyd gwyllt yn manteisio ar y cynhaeaf gwyllt hwn i gronni cronfeydd wrth gefn o fraster ar gyfer ymfudo neu ar gyfer gaeafgysgu.

 

Dyma pum peth i chwilio am yn y Hydref

Pethau i'w wneud yn yr hydref

Mae awyr iach diwrnodau’r hydref yn llawn lliw wrth i’r dail droi’n goch ac aur. Mae madarch yn popian o’r llawr fel tyrau tylwyth teg ac anifeiliaid yn tewhau wrth fwyta aeron llachar