Hydref

Hydref

Hedgehog by Tom Marshall

Medi, Hydref a Tachwedd

Yn ystod yr hydref mae'r dyddiau'n prysur fyrhau ac mae'r haul yn dod yn is yn yr awyr. Mae cyhydnos yr hydref, pan fydd y dydd a'r nos yr un hyd, ar 23 Medi. Yn aml mae machlud haul ysblennydd yn yr hydref, gall y sêr ymddangos yn fwy disglair yn y nos, ac ar rai boreau mae niwl yn hongian dros gaeau a pharciau. Mae hwn yn gyfnod o ddigonedd natur, gyda chynhaeaf gwrych hyfryd o fwyar duon, cluniau rhosyn, afalau crancod, cnau cyll a hadau. Mae llawer o rywogaethau bywyd gwyllt yn manteisio ar y cynhaeaf gwyllt hwn i gronni cronfeydd wrth gefn o fraster ar gyfer ymfudo neu ar gyfer gaeafgysgu.

 

Pump peth i chwilio am

Things to do in autumn

Crisp autumn days are full of colour as the leaves turn red and gold. Toadstools pop up from the floor like fairy-tale towers and animals fatten up eating brightly-coloured berries.