Ar gyfer addysgwyr

Ar gyfer addysgwyr

Helena Dolby for Sheffield & Rotherham Wildlife Trust

Adnoddau

Mae gennym ni bethau gwych ar gyfer arweinwyr y Grŵp Gwyllt, plant, athrawon a rhieni fel ei gilydd. Edrychwch ar ein taflenni lliwio, y siartiau wal, y posteri, y chwileiriau, y canllawiau sut i a llawer mwy!

Ar gyfer arweinwyr grŵpiau Watch

Os ydych chi’n arweinydd gyda’r Wildlife Watch ac yn methu dilyn y ddolen isod, cofiwch gysylltu

Chwilio am adnoddau a ffurflenni

Ysgolion ac athrawon

Mae gan lawer o Ymddiriedolaethau Natur weithgareddau ar gyfer grwpiau ysgol, sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc brofi a dysgu mwy am fyd natur a bywyd gwyllt eu hardal leol!

Mwy o wybodaeth

Adnoddau eraill

Sprout

Rydyn ni ar fin lansio e-gylchgrawn bob deufis ar gyfer arweinwyr ac addysgwyr y Grŵp Gwyllt gydag aelodaeth i ysgolion. Bydd yn tynnu sylw at weithgareddau gwych i’w gwneud gyda phobl ifanc a hefyd bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau a gwobrau – cysylltwch â ni os ydych chi eisiau cael gwybod mwy.  

Canllaw i’w lawrlwytho: y grefft o gael plant allan i’r awyr agored

cover children outdoors

Eisiau mynd allan i’r awyr agored ond yn ansicr ynghylch beth fydd arnoch ei angen neu ble i fynd? Mae hwn yn gydymaith perffaith i chi! Bydd cyfle i ddarllen am bopeth o sut i gyffroi eich plant i ddathlu pob llwyddiant.

Lawrlwythwch eich canllaw am ddim

Canllaw i’w lawrlwytho: Fy Ngaeaf Gwyllt

my wild winter

Mae misoedd y gaeaf yn gallu bod yn amser anodd i ddod o hyd i fywyd gwyllt, ond mae digon y gallwch chi ei wneud! Mae’r llyfryn yma’n llawn gweithgareddau, taflenni adnabod a jôcs a bydd yn eich helpu chi i ysbrydoli plant yn ystod y misoedd oerach. 

Lawrlwytho Fy Ngaeaf Gwyllt 

Activities

Adnoddau i’w lawrlwytho

Mae gennym ni lond gwlad o daflenni gweithgarwch, gemau a thaflenni adnabod gwych, a phethau hwyliog i’w gwneud.

Chwilio am weithgareddau