Gaeaf

Gaeaf

Whooper Swans by Danny Green/2020VISION

Rhagfyr, Ionawr a Chwefror

Yn y gaeaf gall bywyd fod yn anodd i fywyd gwyllt - mae dyddiau'n fyr ac i lawer o greaduriaid mae dod o hyd i ddigon o fwyd i oroesi yn cymryd bron bob awr o olau dydd. Mae heuldro'r gaeaf ar 21 Rhagfyr. Dyma'r diwrnod byrraf pan fydd yr haul yn codi ddiweddaraf ac yn machlud cynharaf.

 

Pump peth i'w weld

Things to do in winter

I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently?
Lewis Carroll
Alice in Wonderlands