Gaeaf

Gaeaf

Whooper Swans by Danny Green/2020VISION

Rhagfyr, Ionawr a Chwefror

Yn y gaeaf gall bywyd fod yn anodd i fywyd gwyllt - mae dyddiau'n fyr ac i lawer o greaduriaid mae dod o hyd i ddigon o fwyd i oroesi yn cymryd bron bob awr o olau dydd. Mae heuldro'r gaeaf ar 21 Rhagfyr. Dyma'r diwrnod byrraf pan fydd yr haul yn codi ddiweddaraf ac yn machlud cynharaf.

 

Dyma pum peth i chwilio am yn y gaeaf

Pethau i'w gwneud yn y gaeaf

I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently?
Lewis Carroll
Alice in Wonderland