Gaeaf

Gaeaf

Whooper Swans by Danny Green/2020VISION

Rhagfyr, Ionawr a Chwefror

Yn y gaeaf gall bywyd fod yn anodd i fywyd gwyllt - mae dyddiau'n fyr ac i lawer o greaduriaid mae dod o hyd i ddigon o fwyd i oroesi yn cymryd bron bob awr o olau dydd. Mae heuldro'r gaeaf ar 21 Rhagfyr. Dyma'r diwrnod byrraf pan fydd yr haul yn codi ddiweddaraf ac yn machlud cynharaf.

Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer gweithgarwch Nadoligaidd, rydych chi wedi dod i’r lle iawn! Edrychwch ar ein hargymhellion ni isod, o daflenni adnabod natur tymhorol i syniadau crefft tymhorol gwych i’w gwneud gartref.      

 

Dyma pum peth i chwilio am yn y gaeaf

Pethau i'w gwneud yn y gaeaf

I wonder if the snow loves the trees and fields, that it kisses them so gently?
Lewis Carroll
Alice in Wonderland

Winter wildlife facts!

Test your knowledge on some of the UK's winter wonders! Click each arrow to reveal more.

Red squirrels do not hibernate over winter

...but they do keep stores of food to see them through difficult times when fresh food is not available. Red squirrels are native to the UK but are a lot rarer than their grey cousins! Find out more about this bushy-tailed creature here

Have you spotted any bright orange berries whilst out and about?

...it could be Sea-buckthorne! Sea-buckthorn is a spiny, thicket-forming shrub, most noticeable in autumn and winter with its bright berries. These berries are a great source of food for thrushes wintering in the UK. Find out more about this cool plant here

When in flight, flocks of geese often form a V shape called a 'skein'

...and you may well see flocks of honking pink-footed geese about this winter! Pink-footed geese are a migrant bird, spending their winter in the UK before flying back to Iceland or Greenland in spring. Find out more about these fantastic visitors here

Syniadau crefft Nadoligaidd

Make your own festive pine cone creatures!