Ewch ar bigyn sbwriel neu lanhewch y traeth

EWCH AR BIGYN SBWRIEL NEU LANHEWCH Y TRAETH

Bydd angen:

Gloves
  • Oedolyn i helpu
  • Grwp o ffrindiau (dewisol ond defnyddiol!)
  • Menig garddio trwchus
  • Bagiau bin neu fwcedi cryf
Clothes
  • Dillad lliw llachar (ar gyfer gwelededd ger ffyrdd)
  • Esgidiau addas (esgidiau cadarn ar gyfer traethau creigiog)

Beth i'w wneud

 

  1. Gofynnwch i oedolyn fynd â chi ar bigyn sbwriel neu lanhau traeth. Sicrhewch fod gennych yr holl ddarnau sydd eu hangen arnoch chi!
  2. Gofynnwch i oedolyn os nad ydych chi'n siŵr a ddylech chi godi rhywbeth. Mae'n bwysig iawn cadw'n ddiogel wrth codi sbwriel. Peidiwch byth â chodi pethau â'ch dwylo noeth.
  3. Pethau i'w hosgoi: gwydr wedi torri, gwrthrychau miniog, bagiau baw cŵn, unrhyw beth budr neu beryglus, sbwriel mawr neu drwm, poteli o hylif.

 

Bags

Gallech geisio gwahanu sbwriel yn wahanol fagiau i'w ailgylchu. Ceisiwch beidio â gorlenwi bagiau i'w hosgoi rhag hollti!

Gallwch fynd â'r eitemau sydd wedi'u gwahanu i'ch pwynt ailgylchu lleol a rhoi'r sbwriel cymysg mewn bin sbwriel mawr.

Beth am rannu lluniau o'ch dewis sbwriel ar gyfryngau cymdeithasol ac annog mwy o bobl i ymuno â chi yn y dyfodol!

Litterpick welsh

Corinne Welch

Join Beth from the Wildlife Trust of South and West Wales for her top tips on how to go on a beach clean!