FFEITHIAU A STRAEON

Ffeithiau a straeon

Pine martens by Terry Whittaker/2020VISION

Beth sy’n digwydd ym myd y bywyd gwyllt?

O ffeithiau rhyfeddol am ein bywyd gwyllt anhygoel i straeon a gwaith celf gwyllt, mae popeth yn cael sylw yma. Mae cyngor ac awgrymiadau doeth am sut gallwch chi wneud gwahaniaeth i’n planed werthfawr ni.       

Oes gennych chi rywbeth rydych chi wir eisiau ei rannu yma? Fe fyddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Cysylltwch

Ffaith y mis!

Mae siwrnai fudo môr-wennol y Gogledd yn amrywio o 44,000 o filltiroedd i 59,000 o filltiroedd y flwyddyn – dyna’r mudo hiraf sydd wedi’i gofnodi ar gyfer unrhyw anifail. A dweud y gwir, yn ystod ei hoes gyfan, gall môr-wennol y Gogledd hedfan yr un pellter â mynd ar dair siwrnai gron i’r Lleuad!

©Tom Hibbert