FFEITHIAU A STRAEON

Ffeithiau a straeon

Pine martens by Terry Whittaker/2020VISION

Beth sy’n digwydd ym myd y bywyd gwyllt?

O ffeithiau rhyfeddol am ein bywyd gwyllt anhygoel i straeon a gwaith celf gwyllt, mae popeth yn cael sylw yma. Mae cyngor ac awgrymiadau doeth am sut gallwch chi wneud gwahaniaeth i’n planed werthfawr ni.       

Oes gennych chi rywbeth rydych chi wir eisiau ei rannu yma? Fe fyddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Cysylltwch

Ffaith y mis!

Mae gan y DU 29 rhywogaeth wahanol o bryfed genwair! Mae pryfed genwair yn hanfodol ar gyfer pob bywyd ac maen nhw’n gweithio'n galed i droi'r pridd; gan ailgylchu deunydd organig a'i gyfoethogi. Coel gwrach yw bod pryfed genwair yn torri yn eu hanner ac yn tyfu'n ddau bryf genwair newydd. Y cyfan rydych chi’n ei gael yw un pryf genwair wedi marw, a does neb eisiau hynny. Felly cymerwch ofal gyda’ch rhaw!

©Tom Hibbert

Eich gwaith celf GWYLLT!  

Os ydych chi’n darllen cylchgrawn Watch, efallai eich bod chi wedi gweld rhywfaint o’r gwaith celf gwych sy’n cael ei anfon i mewn gan y darllenwyr. O gerfluniau a ffotograffiaeth i collages a phaentiadau, rydyn ni wrth ein bodd yn gweld eich creadigaethau chi sydd wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwyllt. Edrychwch ar y cofnodion isod a bod yn greadigol!