Haf

Haf

Danny Green/2020VISION

Mehefin, Gorffennaf ac Awst

Yr 21ain o Fehefin yw heuldro'r haf. Dyma pryd rydyn ni'n cael y diwrnod hiraf gyda'r haul yn codi gynharaf ac yn machlud ddiweddaraf. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn mae bywyd pryfed ar ei fwyaf niferus. Mae'n amser gwych i ddod i adnabod gwyfynod, gweision y neidr, cricedod, ceiliogod rhedyn, chwilod a'n holl fân-anifeiliaid anhygoel eraill! Mae'r haf hefyd yn amser gwych i gyrraedd glan y môr i ymchwilio i byllau creigiau ac i weld pa drysorau gwyllt y mae'r llanw wedi'u golchi.

 

DYMA PUM PETH I CHWILIO AM YN Y HAF

Pethau gweld a gwneud yn yr haf

Mae dyddiau hir yr haf yn llawn bywyd. Mae gwenyn, gloÿnnod byw a phryfed anhygoel eraill yn gwibio o flodyn i flodyn ac mae babanod adar yn canu at eu rhieni am fwyd.