Chwiliwch gan ddefnyddio'r botymau uchod - mae yna daflenni sbotio, canllawiau gweithgareddau, masgiau i'w gwneud a llawer mwy!

 

Ice decorations welsh

Sut mae gwneud addurniadau iâ

Hongian y rhain o amgylch eich gardd fel addurniadau gaeaf.

insect hotel

Sut mae gwneud gwesty i drychfilod

Bydd eich gwesty pryfed yn creu cynefinoedd ar gyfer gwenyn, pryfed cop, llysiau'r coed a mwy.

binoculars welsh

Gwneud binocwlars eich hun

Ewch i ganfod bywyd gwyllt gyda'ch binocwars eich hun!

Wigwam welsh

Sut mae gwneud wigwam gardd

Mae yna bob math o lysiau a blodau y gallwch chi dyfu i fyny wigwam!

Bug hotel

Sut y mae adeiladu gwesty i drychfilod

Mae chwilod a phryfed yn caru tyllau bach a lleoedd tywyll i guddio ynddynt!

compost welsh

Sut i wneud compost dy hyn

Y cyfan sydd ei angen ar gyfer tomen gompost lwyddiannus yw gwastraff, aer a dŵr.

bird feeder welsh

Sut i wneud bwytäwr adar dy hun

Gwnewch bwytäwr adar a gweld pwy sy'n dod i ymweld â'ch gardd.

seed bomb welsh

Sut i wneud bomiau hadau

 

Helpwch i greu dôl blodau gwyllt bach i lawer o bryfed ei mwynhau.

rock pool welsh

Sut mae archwilio pyllau creigiog

Dewch i gwrdd â'r creaduriaid rhyfeddol sy'n byw mewn pyllau creigiau.

nest box welsh

Sut i adeiladu blwch nythu

Adeiladu'ch blwch nythu eich hun a gweld pwy sy'n symud i mewn!

Natures music welsh

Cerddoriaeth natur

Mae natur yn llawn cyfleoedd i droi gwrthrychau naturiol yn offerynnau cerdd.

Dolphin

Taflen lliwio dolffiniaid

Mae dolffiniaid wrth eu bodd yn neidio a phlymio! Pa liwiau fydd eich dolffin?

Owl mask

Mwgwd tylluanod

Argraffwch ef, ei liwio i mewn a chreu eich mwgwd tylluan eich hun.

Hog house welsh

Gwneud tŷ moethus i ddraenog

Mae angen rhywle cynnes a sych ar ddraenogod i byw dros y gaeaf.

grow wild garden welsh

Gadael eich gardd yn wyllt

Mae glaswellt a blodau hir yn wych ar gyfer pryfed a'r anifeiliaid sy'n eu bwyta!

hibernaculum welsh

Adeiladu gaeafdy

Creu byd rhyfeddol i fywyd gwyllt o dan y ddaear.

birds of prey

Birds of prey spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

grazing mammals

Grazing mammal spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Winter nuts

Nuts and berries spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Festive wildlife

Festive spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Shoreline spotter sheet

Shoreline spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

spring flowers

Spring flower spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Autumn leaves

Autumn leaf spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

woodland butterflies

Woodland spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

pond dipping welsh

Sut mae rhwydo creaduriaid mewn pwll

Dewch i gwrdd â'r anifeiliaid sy'n byw mewn pwll - bydd mwy nag yr ydych chi'n meddwl!

Garden birds detective

Garden birds spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Litterpick welsh

Mynd i casglu sbwriel neu lanhau traeth

Cadwch anifeiliaid yn ddiogel trwy glirio sbwriel y gallent gael ei ddal ynddo neu ei fwyta.