Ailgylchu - pa wahaniaeth y mae'n ei wneud?

Ailgylchu - pa wahaniaeth y mae'n ei wneud?

Nicholas Bartos

Beth sy'n digwydd pan fydd rhywbeth yn cael ei ailgylchu?

P'un a ydych chi'n gollwng can o bop i mewn i fin gwastraff neu ailgylchu, mae'n hawdd meddwl nad oes gan y weithred fach hon unrhyw ganlyniad gwirioneddol. Felly beth sy'n digwydd mewn gwirionedd a pham ei fod mor bwysig?

 

Y taith

Unwaith y bydd can alwminiwm yn cael ei ollwng i fin ailgylchu, caiff ei gasglu a'i gludo i safle trin lle caiff ei lanhau a'i basio trwy broses ail-doddi. Mae hyn yn cael gwared ar unrhyw haenau ac inciau a allai fod yn bresennol y tu allan i'r caniau.

Can

Mae hyn yn cymryd tua thair awr i'w gwblhau, ac yna mae'r alwminiwm yn cael ei wneud yn ingotau mawr sydd tua 9 metr o hyd - bydd pob un yn cynnwys tua 1.5 miliwn o ganiau. O'r fan honno, mae'r ingotau'n cael eu cludo i felinau i'w cyflwyno a'u trawsnewid yn fwy o ganiau.

 

Cyn belled ag y mae'r amgylchedd yn y cwestiwn, mae un dunnell o alwminiwm wedi'i ailgylchu yn osgoi allyriadau naw tunnell o CO2 - neu'r hyn sy'n cyfateb i yrru 27,000 milltir

Ond beth sy'n gwneud hyn yn eithriadol?

Ar wahân i'r ffaith y gall gymryd cyn lleied â chwe wythnos i ganiau fynd o fin bin i silff, gall un wedi'i ailgylchu arbed digon o egni i bweru teledu am hyd at dair awr. Yn fwy na hynny, mae'n cymryd ugain gwaith faint o egni i greu can sengl o ddeunyddiau crai nag y mae i ailgylchu un.

Y gwir trist fodd bynnag, yw bod dros 80 miliwn o ganiau yn y safle tirlenwi bob blwyddyn ar gost o oddeutu £ 36 miliwn, sy'n cyfateb i logi 1,650 o weithwyr brys ychwanegol yn y DU.

A all mathau eraill o ailgylchu fod yr un mor fuddiol?

Oes, gall ailgylchu fod yn bositif yn gyffredinol, gyda gwydr, papur a phlastig.

 

paper
  • Mae gwydr, fel alwminiwm, yn gwbl ailgylchadwy. Mae pob tunnell o wydr sy'n cael ei ailgylchu yn arbed 314kg o CO2.
  • Mae papur yn fioddiraddadwy. Mae hyn yn wych - ond mae'n dal i gymryd tua 24 o goed i wneud un dunnell o bapur. Pe bai'r holl bapur yn cael ei ailgylchu yna gallem gadw llawer mwy o'n coed!
  • Gall plastig gymryd 500 mlynedd i fioddiraddio, neu'n hirach! Gallai'r teulu cyffredin arbed 154kg o CO2 pe byddent yn ailgylchu eu holl boteli plastig. Dyna'n fras bwysau panda gwrywaidd sy'n oedolyn! Allwch chi leihau eich defnydd o blastig?
Amgylchedd

Allwch chi leihau eich defnydd o blastig?

Darllenwch ein awgrymiadau!
Amgylchedd

Olew palmwydd

Beth ydyw a pham ydy o'n bwysig?