Gwrachen y lludw

Common Woodlouse

Common Woodlouse ©northeastwildlife.co.uk

Gwrachen y lludw

+ -
Enw gwyddonol: Oniscus asellus
Pe baech chi’n codi carreg yn yr ardd, gobeithio y byddech chi’n dod o hyd i lawer o wrachod y lludw. Mae gan y trychfilod gwydn yma arfogaeth fewnol ac maen nhw’n hoffi cuddio mewn llecynnau cynnes a llaith fel tomenni compost.

Top facts

Stats

Hyd: 1.4cm

Conservation status

Cyffredin.

Pryd i'w gweld

Ionawr i Rhagfyr

Ynghylch

Mae’r trychfilod gwydn yma i’w gweld yn cysgodi o dan gerrig yn yr ardd neu’n cuddio mewn tomenni compost, lle maen nhw’n osgoi sychu mewn tywydd poeth. Mae gwrachod y lludw’n bwysig am eu gallu i fwydo oddi ar blanhigion a chreaduriaid marw, gan ailgylchu maethynnau hanfodol. Mae 30 o rywogaethau o wrachod y lludw yn y DU, mewn lliwiau amrywiol, o frown a llwyd i binc!

What to look for

Mae gan wrachen y lludw ‘arfwisg’ sgleiniog, llwyd (sgerbwd allanol sy’n cynnwys segmentau neu 'blatiau') gyda darnau melyn ac ymylon llwyd goleuach.

Where to find

Eang

Roeddech chi yn gwybod?

Cramenogion y tir yw gwrachod y lludw, nid pryfed, felly maen nhw’n perthyn yn agosach i grancod a berdys.