Cwestiwn y mis! Pryd mae cenawon llwynogod yn ymddangos?

Fox cubs

©Jon Hawkins/Surrey Hills Photography

Yn ystod y gwanwyn, fel llawer o anifeiliaid, mae’r creaduriaid rhyfeddol yma’n dechrau paru. Gyda 4 i 6 o genawon yn cael eu geni’n ddall ac yn fyddar, bydd y fam yn aros gyda’i rhai bach drwy’r dydd a’r nos, gan eu cadw’n gynnes ac yn ddiogel. Yn y cyfamser, mae’r tad yn dod â bwyd iddyn nhw. Pan mae’r cenawon tua thair wythnos oed, maent yn gallu gweld, clywed a defnyddio eu dannedd bach miniog i ddechrau bwyta bwyd solet. Yn bwysicach na dim, byddant yn dechrau archwilio! Bydd y fam yn aros yn agos, ond mae’n gallu gadael y cenawon ar eu pen eu hunain am gyfnodau hirach o amser, gan roi cyfle iddynt hela a dod o hyd i fwyd ar gyfer eu harchwaeth gynyddol. Yn ystod y gwanwyn, mae’r oedolion yn colli eu ffwr hir, trwchus, gan ddychwelyd at ffwr teneuach, heb fod mor boeth, wrth i’r tywydd gynhesu. To find out more about the red fox, visit our species page

Fox cubs

©Luke Massey/2020VISION