Cwestiwn y mis! Beth sy’n creu’r poer rydych chi’n ei weld ar ddail yn ystod yr haf?

Cuckoo spit

Cuckoo spit on ribwort plantain ©Katrina Martin/2020VISION

Mae’n cael ei greu gan sboncwyr ac mae llawer o wahanol rywogaethau o’r rhain yn y DU. Maent i’w gweld i lawr yng nghanol llystyfiant yn barod i ddodwy wyau, rywle yn agos at y ddaear fel eu bod yn gallu treulio’r gaeaf yn ddiogel. Mae’r sbonciwr yn creu nyth o ewyn o amgylch y nymffau sy’n darparu lleithder a gwarchodaeth. Yr enw ar hyn yw poeri’r gog.

Oeddech chi’n gwybod? Mae’r oedolyn yn neidiwr penigamp ac yn gallu neidio 70cm i’r awyr – mwy o gamp na chwannen ac yn debyg i oedolyn yn neidio dros dŵr uchel! Mae camau cychwynnol naid y sbonciwr cyffredin mor bwerus fel bod grym disgyrchiant o fwy na 400 yn cael ei gynhyrchu; o gymharu, mae gofodwr sy’n rocedu i orbit yn profi grym disgyrchiant o 5. Mae grym mor rhyfeddol yn bosib oherwydd coesau ôl pwerus y Sbonciwr cyffredin.

Cuckoo spit

Cuckoo spit and a marsh fritillary on ragged robin ©Tom Hibbert