PPL resources

COFRESTRU I DDERBYN ADNODDAU AR GYFER EICH YSGOL

ADNODDAU ADDYSGU NEWYDD AM DDIM YR HYDREF YMA!

Adnodd dysgu yn seiliedig ar ymchwilio ydi "Arwyr Hinsawdd Byd Natur" sydd ar gyfer plant 7 i 11 oed. Mae wedi’i gynllunio i'ch helpu chi i siarad gyda phlant am archbwerau rhyfeddol byd natur i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

hidden heroes

Byddwn yn lansio'r pecyn adnoddau, ynghyd â chynlluniau gwersi, ym mis Medi eleni. Ond roeddem eisiau rhoi'r cyfle i chi gofrestru ymlaen llaw ar ei gyfer nawr - byddwn yn ei anfon yn syth i'ch bocs negeseuon e-bost yn nes ymlaen ym mis Medi!

FE HOFFWN I GLYWED GAN YR YMDDIRIEDOLAETHAU NATUR AR E-BOST
Trwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n dewis clywed gan yr Ymddiriedolaethau Natur am ein gwaith addysg, a derbyn adnoddau a gwybodaeth berthnasol i'ch ysgol a'ch disgyblion.

Rydym yn addo diogelu eich data yn unol â Pholisi Preifatrwydd yr Ymddiriedolaethau Natur.