CREU CELF O SBWRIEL!

Mae Caroline Bond yn lanhawr traethau o Ddwyrain Sussex. Mae hi hefyd yn creu celf o’r sbwriel mae hi’n ei gasglu oddi ar draethau!  

PAM GLANHAU TRAETHAU? 

Mae bod yn lanhawr traethau yn gwneud i chi deimlo’n dda! Mae am ddim, mae’n gwneud i chi fynd allan ac mae’n helpu’r amgylchedd. Fe wnes i dyfu i fyny ger lan y môr ac mae’n fy ngwneud i’n drist ei weld yn sbwriel i gyd. Dydw i ddim yn gallu gadael y sbwriel ar y traeth o wybod ei fod yn beryglus i anifeiliaid. Maen nhw’n gallu mynd yn styc tu mewn iddo neu feddwl mai eu cinio nhw ydi o a’i fwyta. Felly rydw i’n cydio yn fy mag rydw i’n gallu ei ailddefnyddio ac yn mynd allan i gasglu’r sbwriel!  

TROI SBWRIEL YN GELF  

Pan wnes i ddechrau glanhau traethau, fe wnes i ddod o hyd i raffau a rhwydi pysgota ym mhob man. Pe bawn i’n rhoi’r holl raffau rydw i’n dod o hyd iddyn nhw yn y bin, byddai’n mynd i safle claddu sbwriel (bin mawr o dan y ddaear lle mae ein sbwriel ni’n mynd). Felly, fe wnes i benderfynu bod yn greadigol a dangos i bobl beth sy’n golchi ar ein traethau ni bob un dydd.  

Rydw i wrth fy modd yn gwneud adar, yn enwedig adar sy’n byw ar lan y dŵr ac allan ar y môr. Mae’r adar yma’n cael eu heffeithio gan fwyta sbwriel ac, mewn rhai achosion, maen nhw’n ei fwydo i’w cywion. Bydd pob un darn o rwyd rwyt ti’n ei gasglu’n stopio hyn rhag digwydd.  

Rydw i hefyd yn hoffi gwneud basgedi siopa mawr. Rydw i’n defnyddio’r gwastraff i greu rhywbeth defnyddiol a fydd yn stopio pobl rhag gorfod defnyddio bag plastig wrth fynd i siopa.  

Weithiau rydw i’n gwneud cŵn bach hefyd! Mae llawer o bobl sy’n mynd â’u cŵn am dro yn helpu gyda glanhau traethau. Mae mor neis gwneud anrhegion i bobl eraill sy’n helpu gyda glanhau ein traethau ni.  

Drwy greu celf o blastig traeth rydw i hefyd yn gwneud yn siŵr bod pobl yn dal i siarad am lygredd plastig ac yn addysgu mwy o bobl am sut gallan nhw fod yn rhan o’r ateb.  

Rydym wrthi'n brysur yn cyfieithu'r wefan hon i'r Gymraeg, gyda rhai adrannau yn dal yn Saesneg ar y funud. Rydym yn gweithio drwy bopeth ond plîs byddwch yn amyneddgar gyda ni a chofiwch gysylltu os oes unrhyw beth yma yr hoffech i ni flaenoriaethu!

 

WANT TO HELP? 

2 minute beach clean is an online community, or a big family, of beach cleaners! This family has people of all ages, from all over the world. When you are out cleaning the beach with your family, you can take a photo of the litter you see and ask your parent or guardian to use #2minutebeachclean on Instagram. This means that your litter can get added to a database – it’s your way of being a young scientist and getting active against plastic pollution!  

Being a beach cleaner is a great way to show the place you enjoy that you love it! Beaches and other environments, like parks and playgrounds, can’t clean themselves. By helping out and picking up litter with an adult, you are helping all the animals and people that live there too.  

Here’s some very important things to remember if you’re picking litter, to keep you safe: 

  • Never do this by yourself! Always make sure you have an adult with you; 

  • Make sure you wear gloves if you’re picking up litter, whether you’re on a beach or in your local park; 

  • There can be very dangerous things on the floor outside, so make sure your adult checks what you are picking up; 

  • Always respect the sea! It’s a natural environment and it can change its mood very quickly; 

Also, remember to always think before buying single-use plastics. If you’re going on a long journey, fill up a water bottle before you go! Do you need a straw with your drink?

GHOST NETS 

Ghost nets are big fishing nets lost at sea. They float around, spread out under the water. When it’s hot they rise and catch fish at the top. When the sun goes down they fall lower down, catching animals that swim deeper. Because there isn’t a fishing boat connected to the net, there are no humans there to set the animals free. That’s why it’s really dangerous to have in the oceans.