Chwiliwch gan ddefnyddio'r botymau uchod - mae yna daflenni sbotio, canllawiau gweithgareddau, masgiau i'w gwneud a llawer mwy!

 

Activities

insect hotel

Sut mae gwneud gwesty i drychfilod

Bydd eich gwesty pryfed yn creu cynefinoedd ar gyfer gwenyn, pryfed cop, llysiau'r coed a mwy.

Bug hotel

Sut y mae adeiladu gwesty i drychfilod

Mae chwilod a phryfed yn caru tyllau bach a lleoedd tywyll i guddio ynddynt!

bird feeder welsh

Sut i wneud bwytäwr adar dy hun

Gwnewch bwytäwr adar a gweld pwy sy'n dod i ymweld â'ch gardd.

Wigwam welsh

Sut mae gwneud wigwam gardd

Mae yna bob math o lysiau a blodau y gallwch chi dyfu i fyny wigwam!

nest box welsh

Sut i adeiladu blwch nythu

Adeiladu'ch blwch nythu eich hun a gweld pwy sy'n symud i mewn!

Hog house welsh

Gwneud tŷ moethus i ddraenog

Mae angen rhywle cynnes a sych ar ddraenogod i byw dros y gaeaf.

woodland butterflies

Woodland spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

pond dipping welsh

Sut mae rhwydo creaduriaid mewn pwll

Dewch i gwrdd â'r anifeiliaid sy'n byw mewn pwll - bydd mwy nag yr ydych chi'n meddwl!

mini pond welsh

Sut i greu pwll bach i fywyd gwyllt

Mae pyllau yn wych ar gyfer bywyd gwyllt! Creu cartref ar gyfer mursennod, brogaod a llyffantod.

survival shelter welsh

Sut i greu cysgod goroesi

Rhowch gynnig ar adeiladu lloches yn y coed.

Butterfly garden welsh

Tyfa ardd gwenyn a gloÿnnod byw

Gofalwch am wenyn a gloÿnnod byw trwy blannu pethau maen nhw'n hoffi eu bwyta.

Minibeast

Minibeasts spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

minibeasts colouring in

Lliwio pryfed

Mae pryfed yn llachar ac yn brydferth! Pa liwiau fyddwch chi'n eu defnyddio?

Butterfly mask

Masg glöyn byw

Argraffwch ef, lliwiwch e i mewn a chreu eich masg glöyn byw eich hun.

Hawkmoths

Hawkmoth spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Ladybirds

Ladybird spotter

Be a nature detective! Can you tick off any of these?

Moth trap (light)

Make a moth trap

Observe moths close up at night with this simple set up!

Hedgehog highway

Make a hedgehog highway

Make sure our prickly friends have room to roam!

Hidey holes

How to build hidey holes

Create space for visitors in your garden with these!

Garden snails

Mark and recapture snails

Get to know these special slimy creatures!

Build a bat box

Build a bat box

Got a suitable spot? Why not try building a bat box!

Bird hide

How to make a bird hide

View birds close up by making your own hide.

Mini raft

How to build a mini raft

Have a go at making this to float on water.

Mammal tunnel

Make a small mammal tunnel

Capture footprints with this tunnel!

Wind vane

Make a wind vane

Study wind direction with a vane.

Nectar bar

Make a nectar bar

Perfect for pollinators!