Cwestiwn y mis! Beth mae afancod yn ei fwyta?

Beaver

David Parkyn/ Cornwall Wildlife Trust

Mae afancod yn llysysyddion! 

Mae afancod yn llysysyddion! Mae afancod yn bwyta planhigion yn unig, nid pysgod!

Maen nhw'n bwydo ar risgl, blagur a dail - o blanhigion dyfrol i weiriau, llwyni a choed. Afancod yw cnofilod mwyaf Prydain, sy'n perthyn i'r un grŵp â llygod mawr, llygod a llygod pengrwn. Diolch i'w cynffon fflat a'u traed gwe, mae'r anifeiliaid anhygoel hyn yn addas ar gyfer bywyd ar dir ac yn y dŵr. Bydd y peirianwyr clyfar hyn yn adeiladu argaeau i roi mynediad iddynt eu hunain i byllau dwfn o ddŵr a thrawsnewid eu hamgylchedd trwy dorri coed bach i lawr ar gyfer bwyd ac ar gyfer cyflenwadau adeiladu. Nid oes unrhyw gartref afanc yn gyflawn heb eu pwll nofio preifat eu hunain. Mae afancod yn byw gyda'u teulu, fel arfer tua phum unigolyn sy'n cynnwys oedolion, citiau a blwydd. Mae afancod yn cysgu trwy gydol y dydd, gan fod yn well ganddyn nhw ddod allan yn ystod codiad yr haul a machlud haul.